Onze visie

Een wereld te creëren waarin er niet alleen respect is en rechten zijn voor mensen, maar ook voor dieren. De stichting schenkt aandacht aan dierenleed en wil bijdragen aan de bewustwording dat dieren gevrijwaard dienen te zijn van pijn, honger, kou en andere ontberingen.

Een bijdrage te leveren aan een schoner milieu, met name door het tegengaan van verspilling van grondstoffen door het stimuleren van een beter (her)gebruik van (afgedankte) goederen.

Tevens heeft de stichting oog voor sociale vraagstukken, zoals het plaatsen van mensen vanuit Vluchtelingenwerk, de reclassering en vanuit de gemeente, mensen met een beperking en mensen die om wat voor een reden dan ook werkeloos zijn en graag de handen uit de mouwen steken.

De stichting tracht deze doelstellingen te bereiken door onder meer:

 • mensen te motiveren verstandiger om te gaan met goederen;
 • gelegenheid te geven om bruikbare goederen aan de stichting over te dragen in
  eigendom en deze goederen aan anderen te vervreemden, al dan niet tegen
  vergoeding;
 • mensen te informeren over de vormen van dierenleed en hoe het ook anders kan;
 • met haar geldmiddelen uitkeringen te doen aan goede dierendoelen, organisaties
  en instellingen die activiteiten ontplooien die gericht zijn op het bevorderen van het
  (plaatselijk) sociaal welzijn;
 • de voorwaarden waaronder donaties worden gedaan, zijn vastgelegd in het
  giftenbeleid.


De stichting onderscheidt zich doordat de winkel op buitengewoon originele en creatieve wijze is ingericht. Iedereen kan hier terecht voor mooie tweedehands spullen tegen redelijke prijzen. Tevens hebben we een ANBI status.