Personeel

Bij de stichting werken twee betaalde krachten, te weten de bedrijfsleider Nemo van Velzen. en sinds 1 januari 2023 hebben we een assistent bedrijfsleider Eric van der Wel. Verder werken er ruim 40 vrijwilligers. Er wordt gewerkt met vrijwilligersovereenkomsten.