Over Kiekeboe

Waar staat Kiekeboe voor, wat zijn onze doelen, waar gaan onze donaties naartoe, en wat zijn de cijfers van Kiekeboe kringloop.

Op deze en de onderliggen pagina’s die te bezoeken zijn onder de knop “over Kiekeboe” kun je allerlei belangrijke informatie vinden over onze stichting.

Een korte opsomming van het bovengenoemde:

Kiekeboe kringloop is een stichting die strijd tegen dierenleed, alle ingebrachte goederen die uiteindelijk via onze winkel verkocht kunnen worden, genereren inkomsten. Als stichting mogelijk wij onze kosten voor het draaiende houden van onze stichting daarvan in mindering brengen, maar moeten wij de overgebleven inkomsten doneren aan goede doelen. Deze doelen kunnen uiteenlopen maar betreffen allen het tegengaan van dierenleed.

Dat doen wij naast onze winkel ook met het scheiden van afval, het innamen van oude oliën, en reduceren van waardevol afval. Een voorbeeld hiervan is onze elektronica werkplaats. Op deze afdeling is het de bedoeling dat oude apparaten uit elkaar worden gehaald, de vrijgekomen materialen van elkaar gescheiden worden en worden ingeleverd voor een vergoeding, die vergoeding wordt gebruikt voor onze kosten en de donaties. Op dezelfde afdeling worden ook apparaten gerepareerd, zodat deze alsnog de winkel in kunnen voor een 2e leven. Daarmee proberen wij het afval te reduceren.

Over de cijfers zoals jaarverslagen kun je op de onderliggende pagina’s kijken, hier kun je ook terecht voor onze statuten.